Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2007

Σχολές δημοσιογραφίας


Ξεκινάει σε λίγες μέρες (στις 8 Οκτώβρη) μια νέα εκπαιδευτική χρονιά για τα δημόσια και ιδιωτικά (εποπτευόμενα από τον ΟΕΕΚ) ΙΕΚ, καθώς και για τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης (ΚΕΚ) και τα κέντρα ελευθέρων σπουδών (ΚΕΣ), με αρκετά από αυτά να διαθέτουν τμήματα δημοσιογραφίας. Με την ευκαιρία αυτή υπενθυμίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε καταθέσει στο εκάστοτε ΔΣ της ΕΣΗΕΑ (αλλά νομίζουμε ότι λόγω της πανελλαδικής έκτασης του φαινομένου, πρέπει να ασχοληθεί και η ΠΟΕΣΥ) μια σειρά ζητημάτων που χρειάζεται άμεσος διάλογος και παρέμβαση.


ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΜΑΣ


Καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει για σύνδεση των τμημάτων αυτών με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.


Καμία παρέμβαση δεν υπάρχει από δημοσιογραφικές ενώσεις στο περιεχόμενο της διδακτέας ύλης, αν και πόσο έχει σχέση με την εργασιακή πραγματικότητα.


Κανένας έλεγχος δεν υπάρχει άπό τα σωματεία μας στο θέμα των προσλήψεων εκπαιδευτών, στο αν και πόσο τηρούνται τα απαιτούμενα κριτήρια πρόσληψης και κυρίως στο ότι δεν υπάρχει μέριμνα για προτεραιότητα σε ανέργους συναδέλφους.


Καμία παρέμβαση δεν υπάρχει στο θέμα της πρακτικής άσκησης των υποψηφίων νέων συναδέλφων μας και στο ζήτημα της εισόδου τους στην αγορά εργασίας, που συνήθως γίνεται σαν φτηνό και αναλώσιμο κρέας στον σκληρό ανταγωνισμό των ΜΜΕ.


Financial Crimes

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2007

Η ΣΣΕ της ΕΣΗΕΘΣΕ


1)Σ.Σ.Ε. με E.I.H.E.E για το έτος 2007

Η ΣΣΕ μεταξύ της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας και της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων.
Αφορά το χρονικό διάστημα από 01-01-2007 μέχρι και 31-12-2007.

Χορηγείται αύξηση 5,8% από 1 Ιανουαρίου 2007 στους βασικούς μισθούς, οι οποίοι διαμορφώνονται ως εξής :
1) Για τα δύο πρώτα χρόνια
υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας ……………….............. 763
2) Μετά 2 χρόνια » …………………………................815
3) Μετά 3 χρόνια » ………………………………….........894
4) Μετά 6 χρόνια » …………………………………..........967
5) Μετά 9 χρόνια » ………………………………...........982
6) Μετά 12 χρόνια » ………………………………...........1026
7) Μετά 15 χρόνια » ………………………………...........1057
8) Μετά 18 χρόνια » ………………………………...........1069
9) Μετά 21 χρόνια » ……………………………….......... 1101
10) Μετά 24 χρόνια » ………………………………..........1112
11) Μετά 27 χρόνια » ………………………………..........1144

-Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από εκείνες που καθορίζονται με την παρούσα συλλογική σύμβαση διατηρούνται μέχρις ότου καλυφθούν με οποιοδήποτε τρόπο.
-Μετά τη συμπλήρωση 27 ετών υπηρεσίας θα χορηγείται αύξηση 35 ευρώ κάθε χρονιά.
-Η γιορτή του Πολιούχου Αγίου στην πόλη όπου εκδίδεται η εφημερίδα καθιερώνεται ως αργία των συντακτών που εργάζονται σ’αυτή.


2)Σ.Σ.Ε. με Σ.Η.Π.Ε για το έτος 2007

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας και του Συνδέσμου Ημερησίων Περιφερειακών
Εφημερίδων.
Αφορά το χρονικό διάστημα από 01-01-2007 μέχρι και 31-12-2007.

Χορηγείται αύξηση 5,8% από 1 Ιανουαρίου 2007 στους βασικούς μισθούς, οι οποίοι διαμορφώνονται ως εξής :
1) Για τα δύο πρώτα χρόνια
υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας ……………………………….............. 783
2) Μετά 2 χρόνια » ………………………….............837
3) Μετά 3 χρόνια » …………………………............918
4) Μετά 6 χρόνια » …………………………………..........993
5) Μετά 9 χρόνια » ………………………………..........1009
6) Μετά 12 χρόνια » ………………………………...........1053
7) Μετά 15 χρόνια » ………………………………...........1086
8) Μετά 18 χρόνια » ………………………………...........1099
9) Μετά 21 χρόνια » ……………………………….......... 1131
10) Μετά 24 χρόνια » ………………………………..........1143
11) Μετά 27 χρόνια » ………………………………..........1174

Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από εκείνες που καθορίζονται με την παρούσα συλλογική σύμβαση διατηρούνται μέχρις ότου καλυφθούν με οποιοδήποτε
τρόπο.


Y.Γ. αναγκαία διευκρίνηση, ότι οι δύο ΣΣΕ προκύπτουν λόγω των δύο διαφορετικών εργοδοτικών σωματείων ιδιοκτητών εφημερίδων.