Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

Έρευνα-βόμβα για τη διαδικτυακή δημοσιογραφία

Μια αποκαλυπτική έρευνα για τη χαρτογράφηση του πεδίου της διαδικτυακής δημοσιογραφίας στην Ελλάδα μιλά από μόνη της σε πολλαπλά επίπεδα. Η έρευνα εκπονήθηκε στα πλαίσια μεταπτυχιακής διατριβής στο Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. Α.Π.Θ. το 2014. 

Πρόκειται για μια καταγραφή του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις ενημερωτικές ιστοσελίδες στη χώρα μας, αλλά και των επαγγελματικών πρακτικών, των συνθηκών εργασίας και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι διαδικτυακοί συντάκτες σήμερα.

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 253 δημοσιογράφοι που απασχολούνται σε διαδικτυακές εκδόσεις έντυπων και ραδιοτηλεοπτικών μέσων ενημέρωσης, καθώς και σε διαδικτυακά μέσα που δε συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με παραδοσιακά Μ.Μ.Ε.

Η έρευνα αποτελεί τμήμα της μεταπτυχιακής διατριβής, που είναι διαθέσιμη στην Ψηφιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: