Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

Κατάσχεσαν το σήμα της εφημερίδας ΘΕΣΣΑΛΙΑ οι εργαζόμενοι δημοσιογράφοι!

Οι δημοσιογραφοι της εφημερίδας ΘΕΣΣΑΛΙΑ (Λ.Ασβεστάς,Σ.Δημόπουλος,Ε.Καραμάνης,Β.Κρίσιλας,Γ.Ξυνός,Ε.Παπαθανασίου,Γ.Πέγιος,Δ.Πελεκούδας,Δ.Ράλλης,Φ.Σπανός,Ε.Σταμούλη,Α.Τασσοπούλου,Γ.Τσιγκλιφύση,Α.Φωκίδη,Ε.Χούτα) κατάσχεσαν το εμπορικό σήμα "Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ" καθώς και κάθε κινητή περιουσία, είτε στα χέρια της είτε στα χέρια τρίτων, για οφειλές 230.000 ευρώ συν τόκους έως την εξόφληση.Επίσης απαγορεύει την μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης κάθε είδους περιουσιακού στοιχείου.Η κίνηση αυτή έγινε γιατί, όπως προκύπτει από το δικόγραφο, η εργοδοσία, βρίσκοταν σε διαπραγματεύσεις για πώληση ή εκμίσθωση του σήματος, ενώ οι οφειλές έως 31/12/2010 ανέρχονταν σε 5.303.248,9 ευρώ!Στις οφειλές δεν συμπεριλαμβάνονται οι οφειλές 2011 και 2012 καθώς και οι οφειλές των άλλων εταιρειών του ομίλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: