Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015

Απεργία στον Πήγασο

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΣΗΕΑ)
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΠΗΕΑ)
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΕΣΠΗΤ)
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Τα Διοικητικά Συμβούλια της Ε.Σ.Η.Ε.Α, της Ε.Π.Η.Ε.Α και της Ε.Σ.Π.Η.Τ., σε έκτακτη συνεδρίασή τους αποφάσισαν την κήρυξη 24ωρης απεργίας από τις 18.00 της Πέμπτης, 16 Ιουλίου 2015 έως τις 18.00 της Παρασκευής, 17 Ιουλίου 2015 για όλους τους δημοσιογράφους και τους διοικητικούς υπαλλήλους, που εργάζονται στις εφημερίδες «ΕΘΝΟΣ», «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», «GOAL NEWS», καθώς και στις ιστοσελίδες «ethnos.gr», «imerisia.gr» και «sentragoal.gr».
Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων διεκδικούν:
• Την άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων δεδουλευμένων αποδοχών των συναδέλφων και συγκεκριμένα την εξόφληση των μηνών Μαΐου, Ιουνίου και επιδόματος αδείας 2015.
ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Ανα­στολή 24ωρης απερ­γίας στον Όμιλο “ΠΗΓΑΣΟΣ”ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΣΗΕΑ)
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΠΗΕΑ)
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΕΣΠΗΤ)

Παρασκευή, 17 Ιου­λίου 2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Μετά την κοι­νο­ποί­ηση της υπ’ αρ. 1622/2015 από­φα­σης του Μονο­με­λούς Πρωτοδικείου Αθη­νών, που έκρινε την απερ­γία στον όμιλο «ΠΗΓΑΣΟΣ» παρά­νομη, τα Διοι­κη­τικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ, της ΕΠΗΕΑ και της ΕΣΠΗΤ ανα­στέλ­λουν την κηρυ­χθείσα 24ωρη απερ­γία, που ξεκί­νησε, Πέμπτη 16 Ιου­λίου στις 18:00 και λήγει σήμερα Παρασκευή 17 Ιου­λίου στις 18:00.

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: