Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015

Πολυτεχνείο 1973: Έκθεση φωτο­γρα­φίας στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων

Ο Οργα­νι­σμός Πολιτισμού, Αθλη­τι­σμού και Νεο­λαίας του Δήμου Αθη­ναίων και οι εκδό­σεις FLIPPRESS σε συνερ­γα­σία με την Ένωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλε­κτρο­νι­κού Τύπου παρου­σιά­ζουν την έκθεση φωτο­γρα­φίας «Πολυτεχνείο 1973» από τα αρχείο του φωτο­ρε­πόρ­τερ Βασίλη Καρα­γε­ώρ­γου, στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθη­ναίων στο Πάρκο Ελευ­θε­ρίας από 13 έως 29 Νοεμ­βρίου. Για πρώτη φορά, μια ολο­κλη­ρω­μένη, αφη­γη­μα­τική έκδοση μνή­μης φωτογραφιών,επιλεγμένες από το αρχείο του Βασίλη Καρα­γε­ώρ­γου, ζωντα­νεύει τον αγώνα του Πολυτεχνείου το 1973.

Δεν υπάρχουν σχόλια: