Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2008

Διάταξη για τα δημοτικά ΜΜΕ


ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 20/11/08 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» - Σχέδιο νόμου - Αιτιολογική έκθεση

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΙΝΑΙ:


ΙΙ. Παρατείνεται μέχρι 31.12.2009 η δυνατότητα προσαρμογής (μετατροπής, συγχώνευσης, λύσης ή διάσπασης κλπ) των υφιστάμενων δημοτικών επιχειρήσεων στις νέες μορφές, όπως αυτές προδιαγράφονται στον ΔΚΚ. Η ανωτέρω παράταση καταλαμβάνει και τη μεταφορά προσωπικού αμιγούς δημοτικής επιχείρησης ραδιοφωνίας-τηλεόρασης, σύμφωνα με την ειδικότερη πρόβλεψη της παρ. 10 του άρθρου 25 του ν. 3613/2007, όπως συμφωνήθηκε και με τη Ε.Σ.Η.Ε.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: