Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

Νέα απεργία στο Κόκκινο


Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011
Aπεργία στο Ρ/Σ Κόκκινο

Αθήνα, Δευτέρα 5 σεπτεμβρίου 2011

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

24ωρης απεργιακής κινητοποίησης από την ώρα 06.00η της Τετάρτης 7ης Σεπτεμβρίου 2011 μέχρι και την 06.00η ώρα της Πέμπτης 8ης Σεπτεμβρίου 2011, στον ραδιοφωνικό σταθμό «Κόκκινο»
Της Πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΤΕXΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ» (Ε.Τ.Ε.Ρ), που εδρεύει στην Αθήνα, (Σκούφου 10, Αθήνα, 10557) και εκπροσωπείται νόμιμα.
ΠΡΟΣ: την Left Media Ανων. Ραδιοφ. Τηλεοπ. (ΑΥΜ 998914236) Σαρρή 19, Αθήνα 10554, τηλ 2103217777, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣ:
Τον Υπουργό Εργασίας
Ειδικό Γραμματέα Υπηρεσίας Ειδικών Επιθεωρητών, Ειδικό Γραμματέα κο Φάλαρη Μιχαήλ (Δραγατσανίου 8)
Κύριε Πρόεδρε,
Σε υλοποίηση της, με μυστική ψηφοφορία, ληφθείσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών του σωματείου μας, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Μαρτίου 2011 και η οποία αποφάσισε την προκήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων του σωματείου μας για την καταβολή χρεωστούμενων στα μέλη μας δεδουλευμένων αποδοχών και την εφαρμογή της Σ.Σ.Ε για όλους τους ραδιοσταθμούς και κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης, από την ίδια Γενική συνέλευση, του Διοικητικού συμβουλίου του σωματείου μας για τον ακριβή καθορισμό των ημερομηνιών και του είδους των κινητοποιήσεων, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
Το Διοικητικό συμβούλιο της Ενώσεώς μας, κατά την σημερινή του συνεδρίαση (Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2011), αποφάσισε, σύμφωνα με την ως άνω εξουσιοδότηση της Γενικής συνέλευσης και αφού εξάντλησε κάθε μέσo επικοινωνίας με την Διοίκηση του εν λόγω ραδιοσταθμού, την κήρυξη: 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης από την ώρα 06.00η της Τετάρτης 7ης Σεπτεμβρίου 2011 μέχρι και την 06.00η ώρα της Πέμπτης 8ης Σεπτεμβρίου 2011, στον ραδιοφωνικό σταθμό «Κόκκινο» με αιτήματα:
1. Στην καταβολή των δεδουλευμένων των μηνών: Ιουλίου 2011 και Αυγούστου 2011, στους εργαζόμενους Τεχνικούς (ηχολήπτες και ηλεκτρονικούς) του ραδιοσταθμού σας,
2. Στην καταβολή στην ΕΤΕΡ των συνδρομών των μελών μας που έχετε παρακρατήσει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14γ της από 13/4/2009 ΣΣΕ ΕTΕΡ – ΕΙΙΡΑ και όπως αυτή επικαιροποιήθηκε με την κατ’ Έφεση Διαιτητική απόφαση του ΟΜΕΔ αρ. πρωτ.: 1832/6-10-2011.
Κατά τη διάρκεια της απεργιακής κινητοποίησης και καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα διενέργειάς της ήτοι: από την ώρα 06.00η της Τετάρτης 7ης Σεπτεμβρίου 2011 μέχρι και την 06.00η ώρα της Πέμπτης 8ης Σεπτεμβρίου 2011, στον ραδιοφωνικό σταθμό «Κόκκινο», θα εκπέμπεται μόνο προηχογραφημένη μουσική, τραγούδια και διαφημίσεις (TAPES - PC) και προηχογραφημένο μήνυμα για την απεργιακή κινητοποίηση της Ε.Σ.Ε.Ρ καθώς και το σήμα του ραδιοσταθμού, χωρίς καθόλου λόγο (ζωντανό ή ηχογραφημένο) είτε από δημοσιογράφους, είτε από μουσικούς παραγωγούς.
Διατιθέμενο προσωπικό ασφαλείας:
Για το Studio συγχρόνου εκπομπής (ON AIR) και μόνο, ορίζονται ως βάρδια ασφαλείας κατά την ημέρα της απεργιακής κινητοποίησης ήτοι: Από 06.00 της Τετάρτης 7 Σεπτεμβρίου 2011 έως 13.00 της ιδίας : Δοξαράς Ευάγγελος. Από 13.00 της Τετάρτης 7 Σεπτεμβρίου 2011 έως 20.00 της ιδίας: Χούντας Παναγιώτης. Από 20.00 της Τετάρτης 7 Σεπτεμβρίου 2011 έως και 02.00 της Πέμπτης 8 Σεπτεμβρίου 2011: Πανοσιάν Μαρία. Αρμόδιος Δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς στους οποίους απευθύνεται προς γνώση τους και για την επέλευση των νομίμων συνεπειών αντιγράφοντάς την ολόκληρη στις Εκθέσεις Επιδόσεων που θα συντάξει.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος, Η Γενική Γραμματέας

Δημήτρης Καμαρινόπουλος, Μαρία Γεωργέα

Δεν υπάρχουν σχόλια: