Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2012

Οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ μαζί με όλους τους εργαζόμενους, ενάντια στα νέα μέτρα


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Σύλλογός μας παρακολουθώντας στενά εδώ και μήνες την μακρά πορεία συγχώνευσης – απορρόφησης της Εμπορικής Τράπεζας, διαπιστώνει ότι αν και οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμη παρθεί παρά το όργιο φημών περί του αντιθέτου, στις μέχρι τώρα συζητήσεις και δεσμευτικές προσφορές δεν περιλαμβάνεται καμία απολύτως δεσμευτική ρήτρα για το εργασιακό μέλλον των εργαζομένων στην Εμπορική.
Ο Σύλλογός μας στα πλαίσια των θεσμικών παρεμβάσεων του προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων και τους άμεσα εμπλεκόμενους, αποφάσισε να απευθύνει την παρακάτω επιστολή στους εξής αποδέκτες :

 Strub Alain, Δ/ντα Σύμβουλο ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
 Τουρκολιά Αλέξανδρο, Δ/ντα Σύμβουλο ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
 Μαντζούνη Δημήτριο, Δ/ντα Σύμβουλο ALPHA BANK
 Νανόπουλο Νικόλαο, Δ/ντα Σύμβουλο EUROBANK
 Στουρνάρα Ιωάννη, Υπουργό Οικονομικών
 Βρούτση Ιωάννη, Υπουργό Εργασίας
 Προβόπουλο Γεώργιο, Διοικητή ΤτΕ

Με αυτή μας την επιστολή θέλουμε να καταστήσουμε σαφές προς όλους, ότι δεν θα επιτρέψουμε τη φαλκίδευση εργασιακών, μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων.
Θέλουμε επίσης να καταστήσουμε σαφές ότι καμία απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί ερήμην και εις βάρος των εργαζομένων. Καμία συγχώνευση δεν μπορεί να πετύχει όταν είναι αποτέλεσμα αριθμών και δημιουργικής λογιστικής δυο κλειστών επιτελείων χωρίς τη συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού.
Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε σε κάθε φάση των διαπραγματεύσεων, με σεβασμό στο θεσμικό μας ρόλο, και με γνώμονα την προστασία των εργασιακών μας δικαιωμάτων, και το μέλλον της Επιχείρησης , πάντα προς όφελος της Ελληνικής Οικονομίας και των Ελλήνων πολιτών.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2012

Κύριοι,

Έχοντας πλήρη συναίσθηση της ευθύνης που επωμίζεται ο Σύλλογος Εργαζομένων Εμπορικής Τράπεζας, ενόψει της επικείμενης εξαγοράς-συγχώνευσης-απορρόφησης με μια από τις Τράπεζες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον μέσω των δεσμευτικών προσφορών που έχουν καταθέσει, κρίνουμε αναγκαίο να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας για τα ζητήματα εκείνα που αφορούν τα εργασιακά θέματα.

Απολύτως ασφαλείς πληροφορίες μας από επίσημες πηγές, αναφέρουν ότι σε καμία από τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί δεν υπάρχουν ρήτρες που να παρέχουν ουσιαστικά μια σειρά εγγυήσεων για το εργασιακό μέλλον των εργαζομένων στην Εμπορική Τράπεζα.

Συγκεκριμένα :

1. Δεν περιλαμβάνεται καμία δέσμευση για τη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας μας. Πέραν της κοινωνικής διάστασης του θέματος, είναι αποδεδειγμένο πως το ανθρώπινο δυναμικό της Εμπορικής Τράπεζας έχει την εμπειρία, την τεχνογνωσία και την ικανότητα να ανταποκριθεί επαρκώς στις αυξημένες ανάγκες των νέων συνθηκών λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος.

2. Δεν έχει συμπεριληφθεί καμία δέσμευση για τη διατήρηση του συνόλου των αμοιβών των εργαζομένων στα σημερινά επίπεδα.

3. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά στη διατήρηση των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, ούτε εξασφαλίζεται η αποδοχή και εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η Εμπορική Τράπεζα για την ενίσχυση των Επικουρικών μας Ταμείων (ΕΤΑΤ - ΕΤΕΑΜ) και του Ταμείου Υγείας.

4. Δεν περιλαμβάνεται ρητή δέσμευση για την ομαλή ένταξη και την ισότιμη υπηρεσιακή εξέλιξη των προερχόμενων από την Εμπορική Τράπεζα εργαζομένων στο νέο σχήμα.

Στα πλαίσια του μεγάλου εγχειρήματος της ενοποίησης δύο Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, θεωρούμε αυτονόητο το σεβασμό και την απαρέγκλιτη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και των προβλεπομένων από πάσης φύσεως Συλλογικές Συμβάσεις (Επιχειρησιακές, Κλαδικές, Οργανισμό Προσωπικού, ομαδικά ασφαλιστήρια Συμβόλαια κ.λ.π.) και διμερείς συμφωνίες.

Πέραν των οικονομικών μεγεθών και κριτηρίων που αναμφισβήτητα έχουν κυρίαρχο ρόλο, η κοινωνική διάσταση είναι ζήτημα ίσης προτεραιότητας, με τη διασφάλιση 4.200 εργαζομένων και των οικογενειών τους να αποτελεί έμπρακτη απόδειξη Κοινωνικής Ευθύνης, μακριά από λογιστικές λύσεις και ψυχρές λογικές.

Ως άμεσα ενδιαφερόμενοι, θεωρούμε απαραίτητη την ουσιαστική συμμετοχή μας, ιδιαίτερα στη φάση των διαπραγματεύσεων και στη λήψη των αποφάσεων που θα αφορούν σε εργασιακά θέματα.

Ο Σύλλογος των εργαζομένων στην Εμπορική Τράπεζα, σας γνωστοποιεί πως η εργασιακή ειρήνη είναι μεν επιθυμητή, αλλά τα εργασιακά δικαιώματα και η διασφάλιση τους, είναι εκείνα που θα καθορίσουν τις περαιτέρω συνδικαλιστικές και νομικές του ενέργειες, ως συνέχεια της ιστορικής διαδρομής 67 ετών και της ασυμβίβαστης, αγωνιστικής και επιβλητικής παρουσίας του διαχρονικά.Για το Σύλλογο Εργαζομένων Εμπορικής Τράπεζας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: