Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

Αποτελέσματα εκλογών ΕΤΕΡ


Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ένωση Τεχνικών Ραδιοφωνίας (ΕΤΕΡ):

Ενωτική Κίνηση 156 ψήφοι, 7 έδρες στο 7μελές Δ.Σ., 7 αντιπρόσωποι στην ΠΟΣΠΕΡΤ, 3 αντιπρόσωποι στο ΕΚΑ

Αγωνιστική Ενότητα Τεχνικών Ραδιοφωνίας (ΠΑΜΕ), 14 ψήφοι και κανένας αντιπρόσωπος για Δ.Σ., ΕΚΑ, ΠΟΣΠΕΡΤ

Άκυρα-λευκά: 9


ΠΟΙΟΙ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
Α΄. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
Καμαρινόπουλος Δημήτρης (εκλέγεται)
Καραπανάγος Δημήτριος (εκλέγεται)
Χωριανόπουλος Γεώργιος (εκλέγεται)
Μαυράκης Παναγιώτης (εκλέγεται)
Μπίζος Δημήτριος (εκλέγεται)
Γεωργέα Μαρία (εκλέγεται)
Κυριακού Τατιάνα Μαρία (εκλέγεται)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΙ
ΑΠΟ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
Μητσόπουλος Εμμανουήλ (εκλέγεται α΄αναπληρωματικός)
Δεσύλλας Γεώργιος (εκλέγεται β΄αναπληρωματικός)
Γουδάκης Σταύρος (εκλέγεται γ΄αναπληρωματικός)
Κολλύβας Ιωάννης (εκλέγεται δ΄αναπληρωματικός)

Β΄. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
Τριανταφυλλίδης Δημήτριος (εκλέγεται)
Τασκαλδηρανιάν Σωτήριος (εκλέγεται)
Ντούβρας Κωνσταντίνος (εκλέγεται)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΙ
ΑΠΟ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
Κορίτος Λουκάς (εκλέγεται α΄ αναπληρωματικός)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Ε.Κ.Α.)
ΑΠΟ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
Καμαρινόπουλος Δημήτρης (εκλέγεται)
Καραπανάγος Δημήτριος (εκλέγεται)
Μαυράκης Παναγιώτης (εκλέγεται)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΑΠΟ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
Χωριανόπουλος Γεώργιος (εκλέγεται α΄ αναπληρωματικός)
Μπίζος Δημήτριος (εκλέγεται β΄ αναπληρωματικός)
Μητσόπουλος Εμμανουήλ (εκλέγεται γ΄ αναπληρωματικός)
Κυριακού Τατιάνα Μαρία (εκλέγεται δ΄ αναπληρωματικός)
Γεωργέα Μαρία (εκλέγεται ε΄ αναπληρωματικός)

Δ΄. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ.)
ΑΠΟ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
Καμαρινόπουλος Δημήτρης (εκλέγεται)
Καραπανάγος Δημήτριος (εκλέγεται)
Χωριανόπουλος Γεώργιος (εκλέγεται)
Μαυράκης Παναγιώτης (εκλέγεται)
Μπίζος Δημήτριος (εκλέγεται)
Γιαννοπούλου Χαρά (εκλέγεται)
Κυριακού Τατιάνα Μαρία (εκλέγεται)
Μητσόπουλος Εμμανουήλ (εκλέγεται α΄ αναπληρωματικός)
Μαρκάκη Μαρία 58 ψήφους (εκλέγεται β΄ αναπληρωματικός)
Λώλος Βασίλειος (εκλέγεται γ΄ αναπληρωματικός)
Μαγδανωζίδης Στέφανος (εκλέγεται δ΄ αναπληρωματικός)

Δεν υπάρχουν σχόλια: