Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕΡ ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας για τα επόμενα τρία (3) έτη  και μέχρι τη 12η Δεκεμβρίου 2016 διαμορφώνεται και ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

Καμαρινόπουλος Δημήτριος: ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαυράκης Παναγιώτης: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τσουραμάνη Νικολέττα: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δεσύλλας Γεώργιος : ΤΑΜΙΑΣ

Χωριανόπουλος Γεώργιος:  Β΄ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων)

 Γεωργέα Μαρία: Γ΄ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Υπεύθυνη οργανωτικού)

Κολλύβας Ιωάννης: Δ΄ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Υπεύθυνος Κινητοποιήσεων)

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                Ο Πρόεδρος                                                        Η Γενική Γραμματέας
  Δημήτρης Καμαρινόπουλος                                          Τσουραμάνη Νικολέττα
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: