Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

Απόφαση συνέλευσης ΔΟΛ

Η μαζική συνέλευση των εργαζομένων στον ΟΜΙΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του ΔΟΛ, με την παρουσία αντιπροσωπειών των διοικητικών συμβουλίων των Ενώσεων μας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα ΔΕΥΤΕΡΑ 24 Ιανουαρίου 2012, με συντριπτική πλειοψηφία αποφάσισε:

Ο Χ Ι ΣΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΧΕΙΡΙΑΣΜΟΥ & ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ

Ο Χ Ι ΣΤΙΣ ΚΑΡΙΚΑΤΟΥΡΕΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΜΟΡΦΩΝ «ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ», ΠΡΟϊΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥ όπως τονίστηκε στη Γεν.Συνέλευση των εργαζομένων στον ΄Ομιλο.


ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΣΤΟ ΔΟΛ
ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΑΣ.

Οι εργαζόμενοι στον ΄Ομιλο επιχειρήσεων του ΔΟΛ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ ΤΑ:

ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΑ & ΛΑΘΡΟΒΙΑ ΕΝΤΥΠΑ δήθεν «Σύμφωνα Εργασίας - ενώσεων προσώπων» που διακινούν οι διευθυντές των τμημάτων του Ομίλου και απαιτούν εκβιαστικά από τους εργαζόμενους να υπογράψουν με την απλή επίδειξη του συγκεκριμένου εγγράφου, που ενδεχομένως μεταγενέστερα να αλλοιωθεί και εν αγνοία των υπογραφόντων ζητώντας από τους εργαζομένους «λευκή επιταγή».
Σύμφωνα με έγκριτες νομικές γνωματεύσεις αλλά και από σχετικές διευκρινήσεις από την ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ επισημαίνουμε τα κάτωθι:

Α. Κανένας εργαζόμενος (ασχέτως εάν ανήκει ή όχι σε συνδικαλιστική Ενωση) δεν έχει καμία υποχρέωση να υπογράψει σε «λευκό χαρτί» με την επίδειξη και μόνο, του δήθεν «Συμφώνου Εργασίας», την πλήρη απορρύθμιση και καταστρατήγηση της έννοιας των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
Η οποιαδήποτε πίεση από εκπροσώπους της εταιρείας (διευθυντικά στελέχη κλπ.) κρίνεται ως αυθαίρετη ενέργεια και κατάχρηση του «διευθυντικού δικαιώματος».
Ακόμη και στη περίπτωση, που όπως αναφέρθηκε στη Γεν.Συνέλευση, διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, παραπλανητικά και αυθαίρετα, ισχυρίζονταν ότι:
· Δεν θα έχει καμία «επίπτωση» στους εργαζομένους η υπογραφή του «συμφώνου εργασίας» αλλά θα είναι μια απλή καταγραφή της ελεύθερης βούλησης τους.!!
· Επίσης ότι δήθεν έχει υπογραφεί από τη «συντριπτική» πλειοψηφία των εργαζομένων (εντελώς ψευδής ισχυρισμός).
· Φθηνού επιπέδου επιχειρηματολογίας της λογικής του Γενικού Οικονομικού διευθυντή της Εταιρείας Ν. Πεφάνη.

Β. Το συγκεκριμένο και επιδεικνυόμενο στους εργαζομένους έγγραφο, σύμφωνα και με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, δεν αποτελεί «επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας» απλώς μπορεί ενδεχομένως, στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί ως ατομική συμφωνία.

Γ. Ενδεχόμενη απειλή απόλυσης σε περίπτωση μη υπογραφής του από τους εργαζόμενους, κρίνεται νομικά – δικαστικά, ως παράνομη ενέργεια προϊόν εργοδοτικού εκβιασμού.
Σε συνδυασμό και σε συνάρτηση με την πρόσφατη προσφυγή-καταγγελία μας στο ΣΕΠΕ, για την μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων αμοιβής μας από τον ΄Ομιλο, που ως γνωστόν και εκ των υστέρων εξανάγκασε τη Διοίκηση του Ομίλου να επιστρέψει τα δεδουλευμένα μας, καθιστά ενδεχόμενες απολύσεις άκυρες (παράνομες και καταχρηστικές), όπως έχουν κριθεί μέσα από αυτές τις προϋποθέσεις σε ανώτατο δικαστικό επίπεδο (πληθώρα αποφάσεων του Αρείου Πάγου) που ενδεικτικά αναφέρθηκαν σε προηγούμενη ανακοίνωση της Εργασιακής Επιτροπής του ΔΟΛ.

Δ. Εκτός των άλλων, η εταιρεία αρνείται συστηματικά να επιδόσει στον κάθε εργαζόμενο το προβλεπόμενο ειδικό έντυπο (Προεδρικό Διάταγμα 156/94) με ειδική αναφορά και αναγωγή στις οικείες συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Ενδεχομένως, αυτά τα «σύμφωνα» έρχονται εκ των υστέρων να «νομιμοποιήσουν» αυτές τις παραλήψεις και τα βαριά πρόστιμα που προβλέπονται σε βάρος του εργοδότη από την εργατική νομοθεσία.

Παραθέτουμε αποσπασματικά προς ενημέρωση των συναδέλφων μας, αλλά και για να αποδείξουμε την ανυπόστατη ισχύ των λαθρόβιων εντύπων, που διακινούνται από την διοίκηση της εταιρείας, που με δόλο και εκβιασμό έναντι των εργαζομένων στον ΄Ομιλο, επιχειρούν να αποκτήσουν «νομικά ερείσματα».
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ του Υπ.Εργασίας&Κοινωνικής Ασφάλισης
Αρ.Πρωτ.819/50/16 Ιανουαρίου 2012
«…..σύμφωμα με το Ν.4024/2011 (με τις ρυθμίσεις του άρθρου 37) αναφέρεται ότι δίνεται η δυνατότητα να συνάπτονται επιχειρησιακές συμβάσεις σε επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα δεν λειτουργούν συνδικαλιστικές ενώσεις (βασική προϋπόθεση).
Για τον λόγο αυτό αφενός, με την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Κώδ.Πολιτικής Δικονομίας (άρθρο 787 παρ.1) δίνεται η δυνατότητα εντός 10ημέρου να ολοκληρώνεται η διαδικασία και αφετέρου το δικαίωμα υπογραφής επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεως στις ενώσεις προσώπων.
Πάντα όμως στην περίπτωση, που στην επιχείρηση δεν υφίσταται σωματείο.
Οι ενώσεις προσώπων σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Ν.4024/11, διαφοροποιείται σε σχέση με την ένωση προσώπων του άρθρου 1 του Ν.1264/82, πρώτον διότι έχει αόριστη διάρκεια και δεύτερον δίνεται η δυνατότητα (υπό προϋποθέσεις) σύναψης «επιχειρησιακής» σύμβασης.
Για τη σύσταση της «ένωσης προσώπων» απαιτείται η κατάρτιση ιδρυτικής πράξης τουλάχιστον από τα 3/5 των εργαζομένων στην επιχείρηση.
Η ιδρυτική πράξη κατατίθεται στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο (παρ.3 του άρθ.1 του Ν.1264/82) και κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στον εργοδότη.
Στην ιδρυτική πράξη πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον ο σκοπός και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων.
Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων αναδεικνύονται κατόπιν εκλογής που διεξάγεται με μυστική ψηφοφορία….».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: Σύμφωνα και συνδυαστικά με τη σχετική εγκύκλιο της ΓΣΕΕ Αρ.9/2-11-2011 που αναφέρει ότι:
Εφόσον σε μία επιχείρηση υπάρχει επιχειρησιακό σωματείο το διοικητικό του συμβούλιο αποτελεί τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζόμενων για την άσκηση από την νομοθεσία συλλογικών δικαιωμάτων απέναντι στον εργοδότη και δεν μπορεί να συσταθεί η «ένωση προσώπων» του άρθρου 37 με τα 3/5 του προσωπικού, για την υπογραφή επιχειρησιακής ΣΣΕ.
Ειδικά στην παρούσα συγκυρία, επισημαίνεται, το κρίσιμο δικαίωμα που αναγνωρίζεται από το Π.Δ.240/2006 και αναφέρεται αποκλειστικά στους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων που στη συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρεται στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των ενώσεών μας.

ΚΑΛΟΥΜΕ, τα διοικητικά συμβούλια των συνδικαλιστικών μας Ενώσεων αλλά και τη Διασωματειακή επιτροπή του κλάδου, εκτός της ανάληψης συνδικαλιστικής δράσης να καταγγείλει σε κάθε αρμόδια αρχή (ΣΕΠΕ, Υπ.εργασίας κλπ.) τις παράνομες ενέργειες της διοίηκησης του Ομίλου επιχειρήσεων του ΔΟΛ.
Την οποιαδήποτε εργασιακή κανονιστική συνθήκη, μόνο οι συνδικαλιστικές Ενώσεις του κλάδου μας, νομιμοποιούνται να τις διαπραγματευτούν.
Συνάδελφοι,
Ψηλά τη σημαία του αγώνα, της αξιοπρέπειας και της αλληλεγγύης.
Ο καθένας μόνος του δεν μπορεί.
Μπορούμε όμως συλλογικά και μαζικά να αποκρούσουμε και τη νέα εργοδοτική πρόκληση του ΔΟΛ.
Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και στους συναδέλφους στη ΝΑΥΤΕΥΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΕΡΔΟΣ κ.α. που ακόμη αντιστέκονται στις συνθήκες κρεματορίου που επιχειρούν οι εργοδότες μας με τις ατομικές συμβάσεις εξαθλίωσης.
Καλούμέ για άλλη μια φορά σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στον κλάδο μας (Βλέπε ΕΠΗΕΑ) με μοναδική πρόταση την οργάνωση και τη διεξαγωγή ενός μαζικού αγώνα διαρκείας σε όλα τα μέσα μαζί με όλη την κοινωνία που αγωνίζεται σήμερα.

Ο αγώνας μας συνεχίζεται.

Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του ΔΟΛ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Αθήνα, 24/1/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: