Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

Για ποιες περικοπές μιλάμε;


...αναδημοσίευση από τον "Σχολιαστή της ΕΠΗΕΑ" και αφιερωμένο στους έχοντες προβλήματα με τις απεργίες...

Aμοιβές των στελεχών στις εισηγμένες επιχειρήσεις των ΜΜΕ το 2010 (κατά δήλωση των επιχειρήσεων). Τα νούμερα είναι αποκαλυπτικά χωρίς κανένα άλλο σχόλιο για την αναγκαιότητα κλιμάκωσης εδώ και τώρα του αγώνα μας.
Ο ΔΟΛ δήλωσε το ποσό των 4.357.735 ευρώ για αμοιβές μελών της διοίκησης και ανωτάτων διευθυντικών στελεχών του ομίλου και 2.030.318 για τα αντίστοιχα πρόσωπα. Σύνολο 6.388.053 ευρώ.
Το MEGA για αμοιβές στελεχών της διοίκησης πλήρωσε 3.753.056 ευρώ και για τις αμοιβές των μελών του ΔΣ, 24.000 ευρώ Σύνολο 3.777.056 ευρώ.
Στον Πήγασο οι αμοιβές του ομίλου στα διευθυντικά στελέχη ανέρχονται στο ποσό 3.233.609 ευρώ. Οι αμοιβές του ομίλου στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανέρχονται στο ποσό των 936.508 ευρώ.
Στην ΧΚ Τεγόπουλος τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την ιδιότητα τους αυτή εισέπραξαν ως αμοιβή από την εταιρεία το ποσό των 1.092.804 ευρώ. Ταυτόχρονα για την ιδιότητα τους ως στελεχών της εταιρείας, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ πήραν το ποσό των 491.874 ευρώ. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν 9.015 ευρώ. Τέλος τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας εισέπραξαν 305.988 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: