Δευτέρα, 6 Μαΐου 2013

ETITA: εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για κήρυξη απεργιών και στάσεων εργασίας


Αθήνα, 2 Μαίου 2013
Αρ. Πρωτ: 1745

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για μετά την συνέλευση


Στις 28/4/2013 πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η Τακτική Γενική μας Συνέλευση στον συνεδριακό χώρο του ΚΥΒΕ Περιστερίου.

Παρουσιάστηκαν αναλυτικώς ο οικονομικός και διοικητικός απολογισμός της Ένωσής μας όπου και εγκρίθηκαν με ισχυρή πλειοψηφία από το σώμα.

Επίσης δόθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για κήρυξη απεργιών και στάσεων εργασίας στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς Εθνικής Εμβέλειας και όποιων άλλων κρίνει σκόπιμο για όλα τα θέματα που αφορούν εργασιακά και ασφαλιστικά αιτήματα, υπογραφή ΣΣΕ, διασφάλιση θέσεων εργασίας.

Συνάδελφοι!

Ο δύσκολος αλλά αναγκαίος αγώνας για την υπεράσπιση της αξιοπρέπειάς μας συνεχίζεται!!!

ΕΝΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΑΣ

ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ


για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: