Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Το νέο ΔΣ της ΕΠΠΗΤ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την Ε.Π.Π.Η.Τ –ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ&ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ
15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Στις 15 Νοεμβρίου σήμερα ημέρα Παρασκευή και ώρα 5.00μ.μ συνήλθε στο κτίριο της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου το εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες στις 9 Νοεμβρίου 2010, μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντα συμβούλου, όπου διενεργήθηκε η 1η Συνεδρίαση του νέου διοικητικού Συμβουλίου ,με μοναδικό θέμα ημερησίας Διάταξης :
«Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα»

Παρόντες στην 1η συνεδρίαση οι:.Μαϊδης Χρήστος ,Σαμαρά Μάρθα, Παυλίδης Ιωάννης, Μανωλόπουλος Χρήστος, Τρίμη Έπη, Σπανόπουλος Ιωάννης.

Μετά από μυστική ψηφοφορία ,προέκυψε το παρακάτω αποτέλεσμα:

Για τη θέση του ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ.Μαϊδης Χρήστος :ψήφοι 6
Για τη θέση του ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ κ.Τρίμη Έπη :ψήφοι 6
Για τη θέση του ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ κ. Σαμαρά Μάρθα :ψήφοι 6
Για τη θέση του ΤΑΜΙΑ κ. Μανωλόπουλος Χρήστος :ψήφοι 6
Για τη θέση του ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΥΠΟΥ κ. Σπανόπουλος Ιωάννης :ψήφοι 6

Αφού ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία εκλέγονται:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΑΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΤΡΙΜΗ ΕΠΗ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΘΑ
ΤΑΜΙΑΣ : ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΥ : ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΠΛ.Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΠΛ.ΤΑΜΙΑΣ : ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο ΤΑΜΙΑΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΥ Ο ΑΝΑΠΛ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο ΑΝΑΠΛ.ΤΑΜΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: